Kannada Quotes 458+

7 Valuable Lessons About Kannada Quotes That You’ll Never Forget. When You Ask People About Kannada Quotes This Is What They Answer.

Kannada Quotes For Fun. Kannada Quotes: A List of 11 Things That’ll Put You In a Good Mood. Kannada Quotes For Beginners and Everyone Else. This Test Will Show You Wheter You’re An Expert in Kannada Quotes Without Knowing It.

Here’s How It Works. Is This Kannada Quotes Thing Really That Hard. Kannada Quotes: One Question You Don’t Want To Ask Anymore. Kannada Quotes Data We Can All Learn From.

Kannada Quotes

1.ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆ ಇರೋದು ಹಣ ಇರೋ ತನಕ,
ದೀಪ ಉರಿಯುವುದು ಎಣ್ಣೆ ಇರೋತನಕ,
ಪ್ರೀತಿ ಇರೋದು ಇಬ್ಬರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರು ಕೈಕೊಡುವ ತನಕ, ಸ್ನೇಹ ಇರೋದು ಕೊನೆ ಉಸಿರಿರೋ ತನಕ.

2.ಬಡತನ ಸಿರಿತನ ಕಡೇತನಕ ಉಳಿಯುವುದಿಲ್ಲ
ಆದರೆ ಗೆಳೆತನ ಮಾತ್ರ ಕೊನೆತನಕ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ

3.ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಕೌಶಲ್ಯವಿದೆ, ಒಂದೇ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೆಂದರೆ ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಮರೆಮಾಡಿದರೆ
ಯಾರನ್ನಾದರೂ ಮುದ್ರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ… !!

4.ನಮ್ಮ ಬಳಿ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎನ್ನುವುದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ, ಮನಸ್ಸು ಅಂಜುತ್ತದೆಯಷ್ಟೇ ಧೈರ್ಯ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗಿ ಗೆದ್ದರೆ ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಪಾಠ ಹೇಳಿಕೊಡಬಹುದು, ಸೋತರೆ ನಾವೇ ಪಾಠ ಕಲಿಯಬಹುದು.

Kannada Nudimuttugalu Images And Quotes | ಕನ್ನಡ ನುಡಿಮುತ್ತುಗಳು

5.”ಜೀವನ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮನ್ನು ನಗಿಸುವ ಮತ್ತು ಪ್ರೀತಿಸುವ ಜನರೊಂದಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ. ”