मराठी शायरी | Marathi Shayari

The Most (and Least) Effective Ideas In Marathi Shayari. Marathi Shayari Predictions For 2015. Marathi Shayari – Relax, It’s Play Time!. These 10 Hacks Will Make You(r) Marathi Shayari (Look) Like A Pro. Free Advice On Marathi Shayari.

Marathi Shayari! 10 Tricks The Competition Knows, But You Don’t. Marathi Shayari – Not For Everyone. How To Guide: Marathi Shayari Essentials For Beginners. The No. 1 Marathi Shayari Mistake You’re Making (and 4 Ways To Fix It).Marathi Shayari

Marathi ShayariLike An Expert. Follow These 5 Steps To Get There. What $325 Buys You In Marathi Shayari. 10 Ways to Make Your Marathi Shayari Easier.

 

आठवणी ह्या काहीशा,
खोडकरचं असतात,
त्या येतात तेव्हा,
गर्दीत ही एकाकी करतात,
आणि जेव्हा एकाकी असतो,
तेव्हा गर्दी करतात

 

तुला भेटायला आलो तर,
मला तू दिली कलटी,
अपेक्षा करतो कि तू नाही,
घेत माझी फिरकी.

 

सकाळी उठल्यावर खूप छान वाटत,
जस काही धुकं आकाशात दाटल्यासारख वाटत,
आठवण येते तिची जेव्हा,
रोज सकाळी चहा पितो तेव्हा.

 

काही वेळेस स्वतःला बदलावं लागतं.
कारणं समोरचा,
आपल्या साधेपणाच्या लायकीचा नसतो.