मराठी स्टेटस – Marathi Status in Hindi

The Pros And Cons Of Marathi Status. Fears of a Professional Marathi Status. Will Marathi Status Ever Die?. The Complete Process of Marathi Status.

10 Small Changes That Will Have A Huge Impact On Your Marathi Status. 3 More Cool Tools For Marathi Status. Questions For/About Marathi Status. The Hollistic Aproach To Marathi Status.

The Complete Guide To Understanding Marathi Status. Three Quick Ways To Learn Marathi Status. 7 Incredible Marathi Status Transformations. How To Make Money From The Marathi Status Phenomenon.Marathi Status

 

*चुक*🤦🙏 झाली तर ✌😍 *माफ* करा पण ते 😘 *प्रेम* कमी 👍🎶करू नका….😀👆कारण *चूक* हे *आयुष्याच*📖📄 एक *पान* आहे😎 पण *नाती*👨‍👩‍👧‍👦👩‍👩‍👦 आयुष्याच *पुस्तक* 📕📔आहे..

#गुंडगिरी 😎#भाईगिरी करायची असती तर कधीच #भाई झालो असतो …. पण #आईचीछाया आणि #मित्राची👬👬साथ कधीच कमी पडली नाही त्यामुळे #भाई बनायची कधीच गरजच पडली नाही

आठवण Aali Nahi Asa Kadhi झालच Nahi, विसरावं म्हटलं tari, विसरता Yet nahi.

#जे मनुष्य KHOTE *बोलायला Ghabrto, तो Dusrya कशालाच Ghabarat नाही.

Time Barobar मन Ani मन barobar माणसे, Kashi badaltaat, Kadatch nahi.

रक्तापेक्षा अश्रू श्रेष्ठ, कारण, शरीराला ज़खम झाली तर रक्त बाहेर येते, पण अश्रूला बाहेर येण्यासाठी मनाला जखमी व्हावे लागते.

लोकं #Aaplyamude नाही… परंतु #Aplya_sathi रडायला ^Pahije.